DOBRÝ DEŇ!

Moje meno je Marcel Kopál, som grafický dizajnér pracujúci pod hlavičkou vlastného grafického reklamného štúdia GRAPHICS DTP, ktorého hlavným zameraním je grafický dizajn a programovanie digitálnych médií (web stránky, e-direct maily, online bannery, animácie, video) a grafický dizajn a príprava printových médií určených pre tlač (letáky, plagáty, brožúry, katalógy, bilboardy, polepy atď.). Okrem kompletného grafického spracovania vám zabezpečíme aj cenovo výhodnú a promptnú produkciu a tlač výsledných produktov. Viac informácií >>>

GRAFICKÝ DESIGN  ●  DTP  ●  PRÍPRAVA HTML NEWSLETTEROV  ●  CONTENT MANAGEMENT  ●  TVORBA WEB STRÁNOK  ●  TVORBA ANIMOVANÝCH BANNEROV  ●  TVORBA A SPRACOVANIE VIDEA  ●  TLAČ